Guestbook | Gallery | Forums | Calendar | Login |  active visitorsRSS
   

TV UMNO GOMBAK > Bina 1Malaysia- Ceramah Dato' Dr Fadzilah Kamsah
Ucapan Perasmian
 
Bahagian 1
 
 
Bahagian 2
 
 
Bahagian 3
 
 
 Bahagian 4  
 
 Bahagian 5
 
 Bahagian 6
 
Bahagian 7 

JUARA RAKYAT

JUARA KEBAJIKAN

JUARA PELAJARAN

HADIS TENTANG PEMIMPIN YANG MENIPU RAKYAT
Diriwayatkan dari Al-Hasan: ' Ubaidillah bin Ziyad pernah menjenguk Ma'qil bin Yasar Al-Muzanni pada waktu sakit menjelang wafatnya. Lalu Ma'qil berkata, "Aku akan menceritakan sebuah hadis yang aku dengar dari Rasulullah saw. Kalau aku tahu bahawa aku masih akan hidup, tentu aku tidak mau menceritakannya kepada mu. Aku mendengar Rasulullah saw. bersabda, "Seseorang yang diberi amanat oleh Allah untuk memimpin rakyat, lalu mati ketika sedang MENIPU rakyatnya, maka Allah mengharamkan baginya syurga." (6:9 Shahih Muslim)